BADANIA RUCHU TRANZYTOWEGO

Realizujemy badania ruchu tranzytowego, badania kordonowe, badania ruchu źródłowo-docelowego, badanie więźby ruchu, co jest w zasadzie różnym nazewnictwem tego samego typu badań sprowadzającego się do zmierzenia ilości pojazdów przemieszczających się z założonej lokalizacji A do lokalizacji B.

Takie pomiary wykonuje się przy pomocy rejestracji wideo na podstawie odczytu numerów tablic rejestracyjnych pojazdów z użyciem systemów służących do rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ARTR, ANPR, ALPR, LPR).

W ramach tego rodzaju badań możemy wyznaczyć więźbę ruchu, pochodzenie pojazdu, a także czas przejazdu i prędkości przejazdu między punktami oraz czas parkowania. Ponadto takie badanie cechuje się nieporównywalnie większą próbą niż badania ankietowe, które jeszcze dosyć często wykorzystywane są do wyznaczania więźby ruchu. Ponadto względem badań ankietowych nie powodują ingerencji w ruch – zatrzymywania pojazdów w celu przeprowadzenia ankiet i nie zawierają błędu spowodowanego nieprawdziwymi odpowiedziami ankietowanych.

Badania tranzytu wykonujemy najczęściej jako badania całodobowe, z rozróżnieniem struktury rodzajowej. Potrafimy odczytać tablice rejestracyjne również dla pojazdów o bardzo wysokiej prędkości poruszania się (autostrady) jak i w przekrojach liczących wiele pasów ruchu (np. 4+4) oraz przy bardzo dużych natężeniach ruchu – wykonywaliśmy z powodzeniem tego typu pomiary w punkcie z SDR wynoszącym prawie 90 000.

Powyższe badania wykonuję się bardzo często np. przy Kompleksowych Badaniach Ruchu, prognozach ruchu i budowie makromodeli ruchu.

Pomiary czasu i prędkości podróży

Na takiej samej zasadzie jak badania tranzytu możemy pomiędzy określonymi punktami, w określonym kordonie, zbadać czas podróży i prędkość podróżną pojazdów. Jest to naszym zdaniem doskonałe rozwiązanie do zbadania efektywności rozwiązań z zakresu ruchu drogowego, a zwłaszcza organizacji ruchu, sterowania ruchem drogowym, systemów sterowania i zarządzania ruchem i tzw. inteligentnych systemów transportowych. Rzeczywistą efektywność takich rozwiązań można sprawdzić poprzez wykonanie pomiarów czasu/prędkości podróży przed wdrożeniem i po wdrożeniu rozwiązania a następnie porównanie osiągniętych wartości. Jest to rozwiązanie mogące cechować się bardzo dużą próbą i obiektywnością.