BWS Traffic Time

BWS TrafficTime wraz z aplikacją webową tworzą narzędzie do zarządzania ruchem poprzez zbieranie i przetwarzanie danych o ruchu drogowym. BWS TrafficTime wykrywa urządzenia generujące sygnały Bluetooth LE oraz Wi-Fi np. urządzenia mobilne czy komputery pokładowe pojazdów.

TrafficTime po przetworzeniu i obróbce danych dostarczy informacji o:
• czasie podróży
• prędkości podróży
• ewentualnych zatorach i potencjalnych zdarzeniach drogowych
• wielkości ruchu źródło-cel
• zmianach natężenia ruchu

Informacje te można wykorzystać do:
• zarządzania ruchem
• wykrywania zdarzeń drogowych i zatorów
• dostarczania danych planistycznych i kalibracji modeli ruchu
• jako źródło danych znaków zmiennej treści informujących o czasach przejazdu

BWS TrafficTime może pracować jako urządzenie stacjonarne z zasilaniem z sieci lub z paneli solarnych oraz jako urządzenie mobilne z własnym zasilaniem do badań krótkookresowych trwających kilka dni.

BWS TrafficTime łączy się bezprzewodowo z siecią dostarczając dane również w czasie rzeczywistym.

Porównując do systemów wizyjnych jest to rozwiązanie o wyraźnie niższych kosztach, prostocie instalacji i niewymagające dedykowanych konstrukcji wsporczych.