O NAS :

Wykonujemy pomiary ruchu w szczególności drogowego. Zajmujemy się również projektowaniem rozwiązań sterowania ruchem drogowym, zwłaszcza dotyczy to projektów ruchowych sygnalizacji świetlnej.

Z powodzeniem wykonywaliśmy różnego rodzaju zadania m.in.:
• pomiary natężenia ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015,
• pomiary źródło - cel z czytaniem tablic rejestracyjnych,
• pomiary ruchu wraz z obliczaniem wskaźników rezultatu do rozliczeń projektów
  unijnych,
• pomiary na przejazdach kolejowych,
• prognozy ruchu.

Zrealizowaliśmy zamówienia na rzecz m.in.:
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Bydgoszczy,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Łodzi,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie,
• Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie (w tym
  pomiary na drodze krajowej S8f w Warszawie z największym ruchem w Polsce z
  SDR wynoszącym ponad 170 000),
• Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze",
• Urzędu Miasta Białystok,
• Urzędu Miasta Świnoujście,
• Urzędu Miasta Sędziszów,
• Urzędu Miasta Siedlce,
• Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni,
• Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.,
• oraz na rzecz wielu przedsiębiorstw prywatnych.

Nasz zespół tworzą osoby z wykształceniem wyższym uzyskanym na Politechnikach Warszawskiej, Białostockiej oraz na Uniwersytecie Warszawskim, w takich dziedzinach jak sterowanie ruchem w transporcie, elektronika, matematyka. Realizujemy pomiary ruchu drogowego przy pomocy metody wykorzystującej wideorejestrację, która, wraz z stosowanym przez nas specjalistycznym oprogramowaniem, pozwala na uzyskanie najwyższej dokładności spośród znanych nam metod pomiarów. Nasza firma wykonująca pomiary ruchu drogowego wyróżnia się własnym systemem kontroli jakości pomiarów.

Jeśli szukasz wykonawcy pomiarów ruchu lub projektów sygnalizacji świetlnej zapraszamy do kontaktu i współpracy.